PIERWSZY SKARB

 

 

 

 

 

 Kościół ma dwa skarby: pierwszym jest Biblia, a drugim – sakramenty. Aby nie pobłądzić poruszając się po przepastnych przestrzeniach Bożo-ludzkich zapisów świętych ksiąg, powinniśmy mieć przewodnika. Biblia powstawała przez 1400 lat, w innym kręgu kulturowym, gdzie inaczej pojmowano prawdę historyczną.

 

Pismo święte formowane przez 60 pokoleń było pisane przez ludzi wiary i dla ludzi wiary. A nieumiejętne odczytanie tego tekstu sprawia, że niektórzy twierdzą, iż przy lekturze Biblii wiarę można stracić, konfrontując najnowsze badania naukowe z twierdzeniami tam zawartymi. Serie takich pytań moich licealistów przekazałam dr Danucie Piekarz, która nie tylko Biblię wykłada, ale ją miłuje.

 

W poniżej zamieszczonym linku znajdziemy nagranie, które pozwoli nam problemy w lekturze Biblii zrozumieć, aby móc w niej zamieszkać jak w domu!

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2BW1r9oerY

 

s. Alicja Rutkowska CHR

 

 

P.S. 1). To nagranie inicjuje cykl katechez podczas kwarantanny; 2). Podzielę się tym, co zaproponowałam swoim uczniom jako zadania po przesłuchaniu przedłożenia p. Piekarz. Mieli oni między innymi stworzyć kreatywną notatkę (mapę myśli) lub napisać „Echa spotkania”. Ta ostatnia aktywność jest formą podziękowania dla pani Profesor za konkretną ubogacającą myśl, która poruszyła, zatrzymała – czytelnicy mogą to zrobić pod nagraniem na YouTubie. Dostrzeżenie bycia obdarowanym rodzi wdzięczność, a ta jest cechą szlachetnych dusz. I tak wzrastamy nie tylko w wiedzy, ale i w pięknie człowieczeństwa.