DŁUG WDZIĘCZNEGO SERCA

Naturą dobra jest to, że się rozprzestrzenia. To samo można powiedzieć o miłości. A gdy dołączymy do tych wartości prawdę, której szukanie i posługa czyni wewnętrznie wolnym i stanowi o godności człowieka – to otrzymamy wiodące motywy wdzięczności serca za życie i nauczanie św. Jana Pawła II. Na dar odpowiada się darem. Zwłaszcza, gdy mamy świadomość, że bogactwo myśli Papieża Polaka to prawdziwa „odkrywkowa kopalnia złota”, jak to kapitalnie ujął o. Maciej Zięba OP, pomysłodawca pomnika wielu serc.

Ojciec Maciej Zięba, prezes fundacji „Instytut Tertio Millennio”, zainicjował ogólnopolską akcję społeczną „Dar na Stulecie”, która ruszyła 18 maja 2019 r. w ramach rocznego przygotowania się do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Ideą tego projektu jest wyzwolenie i pomnożenie dobra w każdej postaci. Chodzi o to, by dobry czyn, który może być realizowany w wymiarze materialnym bądź duchowym (np. modlitwa, post czy ofiarowane cierpienie, a także pomoc ubogim), był dostępny dla każdego indywidualnie lub w podjęciu wspólnotowym. I w ten sposób wszyscy razem będziemy mogli włączyć się w tworzenie duchowego pomnika dla Jana Pawła II, bo chrześcijaństwo realizuje się we wspólnocie. Dlatego też została stworzona specjalna platforma https://www.darna100.pl/, aby móc zarejestrować każdą szlachetną inicjatywę.

Podejmijmy to wyzwanie, bo „Dar na Stulecie” jest piękną akcją inspirującą do radosnej twórczości w dziedzinie dobra, okazją do przypomnienia nauczania Jana Pawła II i sposobem budowania solidarności ponad podziałami.

 S. Alicja Rutkowska CHR