Dni Skupienia Leśników (DSL) - Wspólnota miejsca, czasu i przestrzeni ...

Wymyślona dawno i od dawna planowana, stała się rzeczywistością, w której na wspólnej modlitwie, rozważaniach, konferencjach i panelach dyskusyjnych - pod przewodnictwem duchowym ks. dr Lucjana Bielasa (duszpasterza akademickiego UPJPII) w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, dą się spotykać Leśnicy z różnych stron Polski. W spotkaniach tych, jak zapowiedział, będzie również uczestniczył ks. Franciszek Berak - Duszpasterz Leśników Kieleckich

Jako miejsce spotkań Leśników wybrałem Pustelnię Złotego Lasu w Rytwianach. Wybór ten nie był przypadkowy. Tutaj na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim jak napisano na stronie internetowej Pustelni „Święty Spokój". Ja często przebywając w tym miejscu doznaję obecności Boga Żywego, czego i Wam Drodzy Przyjaciele Leśnicy życzę, jeśli odwiedzicie Pustelnię.

 

A, opiekun duchowy DSL ks. dr Lucjan Bielas jest ..., zresztą zachęcam do Jego osobistego poznania i czytania Jego artykułów (zakładka konferencje).