LITURGIA ŚRODOWISKIEM ŻYCIA

„Uczyniłem w moim życiu trzy wielkie odkrycia: 1) Pismo święte, 2) Liturgia, 3) ich ścisła wzajemna przynależność” – tak mówił Pius Parsch, słynny twórca Apostolstwa liturgicznego w Austrii.

Nam pozostaje z tych odkryć skorzystać. Stąd narodził się pomysł na katechezę wirtualną z s. Adelajdą Sielepin CHR, która na co dzień liturgią zajmuje się ewangelizacyjnie (m.in. w Ośrodku Katechumenalnym przy kościele św. Marka w Krakowie) i zawodowo (jako profesor i kierownik katedry liturgiki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

A ponieważ wartości chrześcijańskie nie działają bez łączności ze Źródłem – chodzi tu o naszą relację z Bogiem w Jezusie Chrystusie – toteż konieczne jest udrożnienie tych dwóch kanałów życiodajnego dopływu: księgi łaski (Biblii) i źródła łaski (liturgii).

 

Dla wielu współczesnych już sam termin „liturgia” jest niezrozumiały, a co dopiero jego rzeczywistość. Wyrazem tego jest błędne zaliczanie do liturgii np. modlitwy różańcowej (czy koronki do Bożego miłosierdzia); mylenie jej z innymi formami pobożności czy zwyczajami religijnymi.

W starożytności chrześcijańskiej Kościół (Ecclesia) utożsamiał się bardziej ze wspólnotą wiernych, zrodzoną i żyjącą w działaniu liturgicznym, niż z doktryną czy instytucją. Bo to właśnie liturgia była i jest środowiskiem życia Kościoła.

Siostra Adelajda w swoim mini-wykładzie, który przechodzi w konferencję, przybliża, czym jest liturgia, jej natura i cechy charakterystyczne. Mówi o warunkach, które od człowieka zależą, aby to porozumienie z Bogiem było realne i owocne, tak, by liturgia rzeczywiście stanowiła środowisko życia: życia miłością – życia Chrystusa w nas. Bo bez Chrystusa nie ma życia…

 

s. Alicja Rutkowska CHR

P. S. Nagranie odbyło się w warunkach domowych, stąd daleko mu do profesjonalnej jakości ścieżki dźwiękowej, epidemia wszystko tłumaczy:)

Nagranie w  Internecie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEqI7ac9koI&t=824s