LEŚNA POEZJA

jestem szczęśliwy

kiedy otwieram drzwi

do moich wierszy

i wchodzi las

a ja podobny do drzewa

które wydaje owoc

mogę w nim rozmyślać

o prawie Pańskim

w ciszy i spokoju

modląc się z pokorą

tak jak umiem najprościej

do Pana leśnych Zastępów

 

kiedy więc wychodzę z lasu

z wierszami do ludzi

i dalej trwam na modlitwie

nie raz przychodzi mi

odmawiać szeptem różaniec

rozważając jego tajemnice

z Leśną Różą Różańcową

 

Piotr M. Nowak