Kryzys jest nieodzowny w rozwoju człowieka – ale musi się przemienić w postęp. Rozwój człowieka odbywa się nie tylko w sposób ciągły, ale i „skokowo”, zwłaszcza przez pokonywanie kolejnych kryzysów. Są w naszym życiu bolesne straty: odejście bliskich, kalectwo, porzucenie. Dla kobiety takim dramatycznym momentem jest śmierć dziecka. Jak pokonać tę trudną sytuację, gdy doświadcza się załamania świata, utraty przyszłości, walki z depresją i by nie oskarżać innych oraz nie koncentrować się na sobie?

Ks. prof. Jacek Urban, historyk Kościoła, w rekolekcjach „Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych” przybliża postać Pani Wawelskiej , której doświadczenie życia i wiary, może wiele nas nauczyć.

Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych. Cz. I – Strata dziecka.

Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych. Cz. II – Kryzys wyboru drogi życiowej.

Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych. Cz. III – Kryzys przywódcy.

Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych. Cz. IV – Kryzys w rodzinie.

Św. Jadwiga Królowa wobec sytuacji kryzysowych. Cz. V – Kryzys w chorobie i nadchodzącej śmierci.

Alicja Rutkowska CHR