W przeddzień rekolekcji poświęconych pokonywaniu barier, a właściwie w noc z czwartku na piątek (28/29 marca) planowane jest przejście szlakiem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Ostrów Tuszowskich do Klasztoru w Rytwianach. Każdy kto chciałby skorzystać z takiej okazji szczególnej ascetycznej modlitwy, a jest mieszkańcem odległych terenów Polski będzie miał możliwość zarezerwowania sobie miejsca w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, przyjazd do Rytwian w czwartek 28 marca, zarezerwowanie pokoju, następnie przejazd samochodem do Ostrów Tuszowskich, gdzie o godz. 18 odbędzie się Msza św. w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej i wyruszenie na szlak. Samochód można pozostawić na parkingu przed Kościołem w Ostrowach Tuszowskich. W piątek po nabraniu sił i odpoczynku będzie możliwość udania się po samochód. Chęć zarezerwowania pokoju z czwartku na piątek należy zgłosić wcześniej podczas rejestracji uczestnictwa w rekolekcjach lub osobiście w recepcji Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach.

Ekstremalna Droga Krzyżowa odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku większość tras wyruszy 12 kwietnia, ale ze względu na rekolekcje dla leśników trasa Ostrowy Tuszowskie – Rytwiany planowana jest 28 marca. Droga Krzyżowa rozpoczyna się Mszą świętą, a potem uczestnicy wyruszają na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Trasa Św. Jana Gwalberta dostępna jest na stronie www.edk.org.pl, gdzie można ich znaleźć kilkaset – nie tylko w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Podczas drogi krzyżowej obowiązuje zasada skupienia i milczenia. Idziemy samotnie lub w niewielkich grupach. Mamy ze sobą aplikację z opisem trasy i śladem GPS, ale z orientacją w terenie musimy radzić sobie. Sami też troszczymy się o swoje bezpieczeństwo, to nie jest impreza zorganizowana ani masowa, organizatorem jesteśmy sami dla siebie. Po drodze zatrzymujemy się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej i czytamy rozważania. Ze zmęczenia czasem plącze się język. Kończymy rano, dotarciem do punktu docelowego. Z reguły jest to sanktuarium.

Szlak Ekstremalnej Drogi Krzyżowej im. Św. Jana Gwalberta w Rejonie EDK Ostrowy Tuszowskie wytyczony jest przez leśników i przeznaczony dla wszystkich chętnych wyruszyć na spotkanie z Bogiem pokonując leśne ostępy Puszczy Sandomierskiej, dolinę Wisłoki i Wisły, a także lasy Krasu Staszowskiego. Szczególnie szlak ten dedykowany jest dla leśników, którzy wybrali sobie jako patronkę Madonnę z Puszczy z Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich i łączy z nimi leśników gromadzących się wokół Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, przeżywających tu Dni Skupienia Leśników. To właśnie do Pustelni w Rytwianach z inicjatywy leśników zostały w 2017 r. sprowadzone relikwie św. Jana Gwalberta i umieszczone w bocznym ołtarzu. Odtąd miejsce to stało się ważne dla leśników ze względu na obecność ich patrona. Droga łącząca Sanktuarium Madonny z Puszczy z Pustelnią Złotego Lasu ma długość 48 km i przebiega w większości przez obszary leśne, ale jest również przejściem z jednego brzegu Wisły na drugi. Łączy historyczne obszary Państwa Polskiego, ale łączy również obecną Diecezję Sandomierską z Diecezją Rzeszowską. Pokonanie trzech rzek: Wisłoki, Brnia i Wisły planowane jest w szczególnym miejscu, a mianowicie obok największej w tym regionie elektrowni Połaniec. Dalej szlak EDK prowadzi przez miejsca skropione krwią partyzanckich oddziałów Jędrusie walczących o niepodległą Polskę, a także obok kopca św. Huberta patrona myśliwych. Celem trasy jest Kościół Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, który w 2018 r. został wpisany na listę Pomników Historii.

                                                                                                                                    

Robert Furdyna