W dniach 29 - 31 marzec 2019 r. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla Leśników i ich rodzin

Tematem rekolekcji będzie: Przełamywanie barier.

Rekolekcje poprowadzą: Ks. dr Lucjan Bielas i dr Jerzy Kołodziej.

 

Przełamywanie barier

 

Najczęściej wymienianą przyczyną niepowodzeń lub trudności, jakie spotykają nas w życiu są wszelkiego rodzaju uwarunkowania zewnętrzne lub brak pieniędzy. Jednak przyczyna wszelkich naszych osiągnięć lub niepowodzeń leży w nas samych. To my, a konkretnie nasze blokady, są główną przeszkodą w osiągnięciu celów, jakie stawiamy sobie w życiu. Bardzo często zdarza się, że nie uświadamiamy sobie tych blokad i generujemy przemyślne teorie o różnych przyczynach zewnętrznych, a ostatecznie padamy ofiarą tych teorii. Jest możliwe, abyśmy uświadomili sobie, jakie blokady tkwią w nas i rozpoczęli proces ich pokonywania. Program spotkań jest nastawiony na zainicjowanie procesu gruntownej zmiany świadomości , a nie tylko na doraźną pomoc.

 

Cykl spotkań „Przełamywanie barier” jest skierowany do szerokiego grona uczestników. Program spotkań jest oparty na założeniu, że niezależnie od poziomu wykształcenia lub zamożności każdy człowiek napotyka na różne przeszkody zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Spotkania mają na celu pokazanie uczestnikom dość oczywistej prawdy, że jest możliwe, aby spojrzeć na swoje problemy i wyzwania z innej strony i w niektórych przypadkach zacząć zmieniać swoje postępowanie. Przełamywanie barier to cztery spotkania wykładowe. Przez ostatnie 15 lat z programem zapoznało się ponad 2 tys. uczestników, którzy skupiali się w niedużych najwyżej 16 osobowych grupach.

 

Program przygotowujący do pokonywania własnych barier.

Opiera się na czterech elementach, które są przedmiotem czterech spotkań.

Zasady Skutecznego Działania.

Skuteczność niemal we wszystkich obszarach naszego życia, nie jest dziełem przypadku. Skuteczność wiąże się z wyborami, jakich dokonujemy w codziennym życiu oraz braniem odpowiedzialności za te wybory.

Umiejętność rozmawiania. 

Umiejętność komunikowania się z ludźmi zasadza się na umiejętności słuchania i zrozumienia drugiego człowieka. Celem tego punktu programu jest uświadomienie sobie naszego egocentryzmu i pokazanie lub wręcz nauczenie zasad postępowania z innymi.

Problem, czyli szansa. 

Najważniejszy element programu, który pokazuje, że każdy problem jest jednocześnie szansą („Dobra Nowina”). Takie podejście do problemów odróżnia nieszczęśnika od człowieka skutecznego. Narzekanie, szukanie winnych i usprawiedliwianie swojej niemożności jest dla nas naturalne. Natomiast musimy się uczyć innego spojrzenia na to, co nas spotyka w życiu.

Konkretne przykłady z życia.  

 

Trzy poprzednie punkty programu pozostaną teorią bez praktycznego potwierdzenia ich skuteczności przykładami z życia konkretnych osób. Dlatego nieodłącznym elementem programu są właśnie przypadki, o których w otwartej rozmowie słyszymy od osób, które na co dzień starają się stosować zaproponowane podejście w swoim życiu i są otwarte na niesienie pomocy innym.

Jerzy Kołodziej

 

PROGRAM REKOLEKCJI:

29 marzec 2019 r. (piątek)

 

Godz. 16.00 – 18.00 zakwaterowanie

Godz. 18.00 kolacja

Godz. 18.45 konferencja (Ks. Lucjan Bielas, Jerzy Kołodziej) 

Godz. 19.30 Msza Św. z nauką  (Ks. Lucjan)

Godz. 20.30 Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

Rozmowy indywidualne

 

30 marzec 2019 r. (sobota)

 

Godz. 8.00 Modlitwy poranne (Ks. Lucjan)

Godz. 8.30 śniadanie

Godz. 9.15 – 10.30 Zasady Skutecznego Działania (Jerzy Kołodziej)

Godz. 10.30 dyskusja i kawa

Godz. 11.15 – 13,00 Umiejętność rozmawiania (Jerzy Kołodziej)

Godz. 13.30 Obiad

Czas spoczynku

Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

Sakrament Pokuty

Godz. 16:30 – 18,00 Problem, czyli szansa (Jerzy Kołodziej)

Godz. 18,30 Kolacja

Godz. 19.15 Msza Św. (homilia ks. Lucjan)

Godz. 20.30  Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu

Godz. 21.00 Apel Jasnogórski

 

31 marzec 2019 r. (niedziela)

 

Godz. 7.30 Modlitwy poranne

Godz. 8.00 śniadanie

Godz. 8.30 – 10.00 Konkretne przykłady z życia (Jerzy Kołodziej)

Godz. 10.30 Msza Św. z nauką (Ks. Lucjan)

Godz. 11.30 dyskusja podsumowująca

Godz. 12.00 Anioł Pański i obiad kończący rekolekcje adwentowe

 

Całkowity koszt pobytu (nocleg w pokoju 2 os., śniadanie, obiad, kolacja, kawa, herbata) wynosi 280 zł. (+ 120 zł za cykl wykładów) = 400 zł

400 zł w pokoju 1 os. (+ 120 zł za cykl wykładów) = 520 zł

Natomiast koszt pobytu bez noclegów (osoby dojeżdżające) wynosi  130 zł (+ 120 zł za cykl wykładów) = 250 zł.

Należności za pobyt należy uregulować przy zameldowaniu w recepcji.

 

ZAPISY - ROBERT GŁODOWSKI, nr tel.: 667 - 705 - 145