Święty Jan Gwalbert patron leśników

Dnia 12 lipca obchodzimy święto św. Jana Gwalberta - patrona leśników. Zmarł 12 lipca 1073 r. w okolicach Florencji. Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1193 r. Papież Pius XII w 1951 roku ogłosił go patronem leśników.
 
Modlitwa do św Jana Gwalberta:
 
   ,,  O Panie, niech Twoja łaska oświeci nasze umysły i  
       nasze serca; wspomagaj nas, aby nasza nadzieja  
       codziennie wzrastała.
       Życie powierzyło nam służbę krajowi poprzez  
       zachowanie, troskę i obronę rzeczy najpiękniejszych
       z dzieł stworzenia: drzew, zwierząt, wody, gór i
       lasów, które dałeś dla dobra człowieka.
       Spraw o Panie, abyśmy byli coraz bardziej  
       świadomi,   jak wspaniałe jest nasze zadanie i  
       abyśmy je wiernie wypełniali.
       A ty sam święty Janie Gwalbercie, nasz Patronie i Mistrzu, prowadź nas poprzez takie zrozumienie życia, które wiedzie do chrześcijańskiej miłości i społecznej solidarności. Dopomóż nam coraz lepiej rozumieć dzieła Stwórcy i związki, które łączą Jego stworzenie tak, aby także nasza praca była zawsze w harmonii z planem Bożym. Przez Chrystusa Pana naszego Amen."  
 
 
Maria