U stóp Madonny z Puszczy cz. 2

Największym bogactwem opisanego we wcześniejszym artykule sanktuarium jest Madonna z Puszczy, która to miejsce wśród lasów Puszczy Sandomierskiej w/g legendy sama sobie wybrała. Łaskami słynący wizerunek Madonny jest kopią cudownego obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Wizerunek z Ostrowów Tuszowskich powstał w 1630 r., o czym świadczy data umieszczona na obrazie. Według tradycji obraz miał być darem królewskim związanym z konsekracją świątyni w 1634 r. Początki kultu Madonny z Puszczy sięgają przełomu XVII i XVIII wieku. Prywatnej koronacji dokonano w 1727 r. Kres istnieniu kultu MB w Ostrowach nastąpił w okresie zaborów,a jego odrodzenie  dzięki staraniom ks. Dominika Litwińskiego. To właśnie on rozpoczął prowadzenie "Księgi Łask" oraz opracował dzieje kościoła i kultu Matki Bożej. Odnotowano tu wiele cudów i łask o czym świadczą liczne wota. O Matce Bożej z Ostrowów pisał  ks. Jan Twardowski : ,,... Madonno z Puszczy z Ostrowów Tuszowskich Tarnowa bliska pachnąca świerkami cała w wiewiórkach módl się za nami..." Rozpoczęte starania o koronację obrazu uwieńczono sukcesem  dnia 19 maja 2012 r. Korony na skronie Madonny i Dzieciątka nałożył biskup rzeszowski Kazimierz Górny w obecności biskupów, kilkuset duchownych oraz kilku tysięcy wiernych  z udziałem m in. licznej braci leśnej z RDLP Krosno, Kraków, Lublin, Radom i Katowice. Co roku w trzecią niedzielę maja od jedenastu już lat leśnicy gromadzą się  licznie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej. Maryja pomaga nam przeżywać obecność Pana Boga w przyrodzie. Przyrodę traktować jako świątynię mieszkającego w niej Boga, korzystać z jej darów z poczuciem wdzięczności i odpowiedzialności. Przed Jej cudownym wizerunkiem oddajemy Jej hołd oraz  polecamy Jej również nasze prośby, a  Ona nas słucha, pomaga, leczy i uzdrawia.

Opracowała : Maria