LEŚNA POEZJA

zawsze kiedy Słońce wschodzi

w pierwszych słowach moich wierszy

jestem pewny że będzie w nich

odrobina nieba z moich stron

 

i choć z ziemią jestem związany

węzłem śmiertelnym

pod naszym polskim niebem

czuję się spokojny i szczęśliwy

 

może właśnie dlatego

kiedy tylko jestem w Warszawie

i Słońce wschodzi nad Wisłą

zawsze mocniej bije mi serce

 

Piotr M. Nowak