Cena sławy

Jezus na pustyni był nieznany. Diabeł postanowił i tej okazji nie zmarnować. Zaprowadził Go do świętego miasta Jeruzalem i postawił na szczycie narożnika świątyni. Był to południowo-wschodni fragment muru oporowego platformy świątynnej. Wysokość narożnika znajdującego się nad dnem doliny potoku Cedron, wydawała się zawrotna. Prawdopodobnie było to miejsce straceń.

Wtedy to diabeł rzekł do Jezusa: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.”(Łk 4,9-11)

 Perfidia diabła sięga szczytów. To ostatnie kuszenie zaczyna od kolejnej prowokacji – „Jeśli jesteś Synem Bożym…” Cały czas w Ewangelii Jezus będzie prowokowany do tego, żeby się wykazywał kim jest. Diabeł  sprowadza swoją ofertę niemal do absurdu popisu w postaci skoku w przepaść - niepotrzebnego narażenia swojego życia. Posuwa się do perfidnej  argumentacji posługując się  słowami Psalmu 91,11nn., w którym to natchniony autor mówi o opiece, jaką Bóg zapewnia człowiekowi wierzącemu. Te słowa padają na dodatek w świętym mieście i na świętym miejscu.

Owa diabelska manipulacja fragmentami Pisma, mająca na celu uzasadnienie nieuzasadnionego popisu, nie przyniosła jednak żadnego rezultatu. „Jezus mu odparł: <Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego>.” (Łk 4,12)  Słowa te pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa (6,16) i nawiązują do wydarzenia na pustyni, kiedy to Izraelici próbowali z opłakanym skutkiem, wystawić Boga na próbę (Wj 17,7).

W walce o człowieka, podwyższony na Drzewie Krzyża Jezus rzucił swoje ludzkie życie w przepaść śmierci. Nie był to akt wystawienia Pana Boga na próbę, lecz akt bezgranicznego  zaufania Niebieskiemu Ojcu. Nie chodziło o popis, ale o życie.

Nieustannie jesteśmy narażeni na ryzyko. Jest takie ryzyko, w które nigdy nie wolno nam wejść. Jest też ryzyko, które musimy podjąć. Zarządzanie ryzykiem, to jedna z najważniejszych funkcji lidera. Chrystus pokazuje nam, jak uniknąć błędu, który leży w sferze zainteresowań diabła:

- Trzeźwa analiza natury i skutków czynności.

- Znakomita znajomość Pisma - litery i ducha.

- Zbawienie człowieka musi być zawsze celem, nie doczesne korzyści.

Jak znasz misję swojego życia daną Ci przez Boga, to nie będziesz miał problemu z dawaniem światu jasnej odpowiedzi na pytanie „kim jesteś?”. Paradoksalnie przezwyciężenie szatańskich pokus może Ci w tym wiele pomóc.

 

                                                                               Ks. dr Lucjan Bielas