Sprawozdanie z przebiegu konferencji otwierającej wystawę

pn.: „Leśnicy w KL Auschwitz 1940-1944” w dn. 01 lutego 2023 r.

Konferencja, która odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 lutego br., miała na celu uroczyste otwarcie wystawy
pt.: „Leśnicy w KL Auschwitz 1940-1944” upamiętniającej postacie leśników, którzy zostali deportowani przez reżim hitlerowski do największego w Europie nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Wydarzenie uświetniła obecność m.in. Pana Ministra Edwarda Siarki,
Pana Ministra Jana Mosińskiego oraz Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych Józefa Kubicy. Liczną reprezentację stanowili również leśnicy z terenu RDLP w Poznaniu. Wśród gości znaleźli się
m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji oraz Służby Więziennej. Nie zabrakło również osób reprezentujących Urząd Miasta Poznania, jak i Starostwa Poznańskiego, WFOŚiGW w Poznaniu, licznych Instytucji Państwowych z regionu Wielkopolski oraz uczelni, szkół i duchowieństwa.

Harmonogram wydarzenia:

 • przywitanie w imieniu dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (RDLP) Pana dr. inż. Andrzeja Koniecznego zgromadzonych gości przez Pana dr inż. Roberta Głodowskiego, prezesa Stowarzyszenia Leśników Przyjaźń im. św. Jana Gwalberta, które jest autorem ww. wystawy;
 • wystąpienie Pana Edwarda Siarki – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa;
 • odczytanie listu od Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego skierowanego do poznańskich leśników przez Panią Teresę Masłowską, pełnomocnika Wojewody do Spraw Współpracy
  ze Środowiskami Kombatanckimi;
 • zabranie głosu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
  Pana Józefa Kubicę;
 • wręczenie odznaczeń państwowych (Krzyży Zasługi) z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy zasłużonym leśnikom RDLP w Poznaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę;
 • prelekcja Pana dr inż. Radosława Bąka, leśnika z Nadleśnictwa Chrzanów pt. „650 gram popiołu…”;
 • prelekcja Pana dyrektora Piotra Kacprzaka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu pt. „Przepisy niemieckiego prawa leśnego
  w GG”;
 • przerwa na kawę;
 • prelekcja Pana Bohdana Piętki dotycząca biogramów leśników deportowanych do KL Auschwitz;
 • prelekcja ks. dr. Lucjana Bielasa;
 • podziękowania dyrektora dr inż. Andrzeja Koniecznego oraz zaproszenie do zwiedzania wystawy znajdującej się w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • obiad dla zaproszonych gości w Sali Celichowskiego WUW.

Na uroczystości pojawili się również dziennikarze TVP3 Poznań oraz WTK, którzy przygotowali relacje z otwarcia wystawy. W produkcji pozostaje jeszcze reportaż z wydarzenia, który przygotowuje Pan Redaktor Bogusz Wasilewski
z TVP3 Poznań.

Poniżej przekazuję odnośniki elektroniczne do materiałów, ukazały się
w mediach do tej pory: