Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń  im. Jana Gwalberta

z siedzibą w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Stowarzyszenie Leśników Przyjaźń  im. Jana Gwalberta z siedzibą w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach powstało w 2019 r. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LEŚNIKÓW, ZAINTERESOWANIE ROZWOJEM DUCHOWYM ORAZ ZAWODOWYM, A TAKŻE PRACĄ NA RZECZ EDUKACJI SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO UKSZTAŁTOWANEGO PRACĄ POKOLEŃ LEŚNKÓW.

Cel ten jest osiągany między innymi poprzez:

- organizowanie Dni Skupienia Leśników;

- organizowanie rekolekcji;

- działania duszpasterskie, realizowane  przy udziale przewodnika duchowego stowarzyszenia;             

- propagowanie idei Stowarzyszenia oraz Wspólnoty Dni Skupienia;

- współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach;

- szeroko pojęta edukacja;

- podejmowanie inicjatyw legislacyjnych;

- wspieranie Ministerstwa Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe;

- troskę o dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze, tradycje Lasów Państwowych;

- jednoczenie leśników;

- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami  społecznymi oraz przedsiębiorstwami  których działalność wiąże się z celami stowarzyszenia;

- organizowanie konferencji;

- kultywowanie pamięci o naszych poprzednikach.

 Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje ks. dr Lucjan Bielas.

Stowarzyszenie organizuje rekolekcje i dni skupienia, które odbywają się w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach od 2013 r., 2-3 razy w roku.

 

Dzięki staraniom Stowarzyszenia wraz z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau została wydana ,,Księga Pamięci Leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940-1944” oraz powstała wystawa ,,Leśnicy polscy deportowani do KL Auschwitz w latach 1940-1944”, składająca się z 22 rolapów.

Od wydania Księgi Pamięci poświęconej leśnikom deportowanym do KL Auschwitz (2020 r.) zorganizowano 5 dużych konferencji dla leśników (po ok. 150 osób) wraz z wystawami oraz zorganizowano 6 odrębnych wystaw. Księga Pamięci w trakcie konferencji i wystaw przekazywana jest za DARMO ich uczestnikom. Stowarzyszenie przekazało CILP 500 egz. Księgi Pamięci z prośbą o ich przesłanie do każdego Nadleśnictwa, RDLP i zakładów LP. Przekazaliśmy Księgi Pamięci Rodzinom ofiar zamordowanych Leśników. Dzięki badaniom w trakcie powstawania Księgi Pamięci udało się uaktualnić i wyjaśnić losy niektórych Leśników. Z całą pewnością przywróciliśmy pamięć Leśnikom deportowanym do KL Auschwitz w latach 1940-1944, którzy w miejscu tym cierpieli i w większości zostali zamordowani.

W przygotowaniu są dwie kolejne księgi pamięci. Jedna tworzona wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i pracownikami IPN w Katowicach  poświęcona leśnikom, którzy byli represjonowani ratując Żydów wraz z wystawą im poświęconą oraz zamordowanym leśnikom na terenie Polski południowo-wschodniej (Małopolska Wsch., Podkarpacie i Wołyń).

Ich wydanie planowane jest na koniec 2023 r.

 

Od 2022 r. Stowarzyszenie Leśników podjęło współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau dotyczącą wykonywania prac na terenie Muzeum i dla Muzeum przez członków Stowarzyszenia w formie wolontariatu. Pierwsze takie prace były wykonywane w dn. 30.09.-01.10.2022 r. Przez dwa dni (17 osób) wykonywaliśmy szacunki brakarskie na terenie leśnym Muzeum Auschwitz II (Brzezinka). Kolejne prace były wykonywane na terenie Auschwitz II w dniach 30.06.-01.07.2023 r. Również wykonywaliśmy (21 osób) szacunki brakarskie.

Nasza praca na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przywracanie pamięci leśnikom została dostrzeżona i zostaliśmy zaproszeni przez Muzeum Yad Vaschem do udziału w cyklu konferencji w Ich siedzibie. Wyjazd odbędzie się w dniach 12-19 listopada 2023 r. (Każdy uczestnik finansuje swój wyjazd).

 

Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą do Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie odnowienia i odbudowy nagrobka Kazimierza Kowalskiego, leśnika, uczestnika I wojny światowej, którego grób znajduje się na cmentarzu w Jaworznie (Pechnik). Prezydent miasta Jaworzna odniósł się pozytywnie do tej inicjatywy i obiecał pomoc w jego odbudowie.

Kazimierz Kowalski 22 sierpnia 1914 wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 5. Szwadronie 2 Pułku Ułanów, 28 czerwca 1916 r. został mianowany wachmistrzem. Za znakomite zachowanie się wobec nieprzyjaciela i inicjatywę w czasie walk w Królestwie i na Polesiu Wołyńskim odznaczony austriackim Złotym Medalem Waleczności, a 6 kwietnia 1917 r. przedstawiony do odznaczenia austriackim Krzyżem Wojskowym Karola. Kowalski został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 423, Krzyżem Niepodległości – pośmiertnie 6 czerwca 1931 „za pracę w dziele odzyskania niepodległości oraz Złotym Medalem Waleczności.

W każdą środę o godz. 21:00 na ZOOM organizowane są konferencje prowadzone przez Ks. dr Lucjana Bielasa. Każdy może wziąć udział (szczegóły dotyczące połączenia zawarte są na stronie dsl.lasy.info.pl). Serdecznie zapraszamy.

 Założyliśmy i prowadzimy stronę internetową dsl.lasy.info.pl

Powstała Leśna Róża Różańcowa (Żywy Różaniec), którą tworzy 20 osób, leśników. Każdy może przekazać intencją modlitewną na podany w zakładce adres.

Zapraszamy wszystkich chętnych do jej odwiedzania oraz do współpracy w jej tworzeniu.

 

Jako wspólnota leśników w 2017 r. sprowadziliśmy do Pustelni Złotego Lasu relikwie św. Jana Gwalberta, które wprowadził Kar. GERHARDT MULLER.

 

Władzami Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisja rewizyjna.

 

Nr. KRS stowarzyszenia 0000795937

Regon 383940960

NIP 8661741499

 

Jeśli chcesz wspomóc działalność statutową możesz dokonać wpłaty na konto nr: 23 1240 2803 1111 0010 9193 2685 Bank Pekao S.A.

 

Informacje powyżej przedstawione pozwolą wszystkim chętnym zapoznać się z naszą działalnością. Jesteśmy otwarci i chętni do współpracy.

Natomiast wszystkim, którzy zamieszczają o nas nie sprawdzone, nieprawdziwe  i nie potwierdzone informacje, niech posłużą również do zapoznania się i może do rzetelnego przedstawiania naszej działalności.

 

Zarząd Stowarzyszenia