grafika pochodzi ze strony: http://www.arts.magic-nation.co.uk/nativity11.html   /   www.arts.magic.co.uk

PIĘKNO PEŁNE TREŚCI – PASTERKA MSZĄ ANIELSKĄ

W uroczystość Bożego Narodzenia są celebrowane trzy Msze święte: w nocy, o świcie i w dzień. W dawnej symbolice Kościoła każda z tych liturgii bożonarodzeniowych, starannie opracowana przez papieża Grzegorza Wielkiego (zm. 604 r), miała swoją nazwę. Zależała ona od przesłań użytych w niej tekstów biblijnych. Tak więc mamy Mszę anielską, pasterską i królewską.

Pasterka, jako uroczysta Msza święta sprawowana w nocy z 24 na 25 grudnia, upamiętnia w swej nazwie czuwających pasterzy, których anioł Pański powiadomił o przyjściu na świat Zbawiciela i zwołał do żłobu betlejemskiego, aby pokłonili się narodzonemu Jezusowi Chrystusowi.

Jednakże Pasterka, sprawowana zazwyczaj o północy, to nazwa Mszy anielskiej. Dlaczego? Bo to Anioł objawiał pastuszkom wielkie tajemnice zbawcze: „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11). Niebiański posłaniec nauczył pasterzy adoracji – poprzez rozpoznawanie pokornego znaku objawienia się Boga na ziemi: „A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2, 12). Niebiańskie duchy napełniły ziemię pieśnią chwały: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2, 14). Ten radosny śpiew aniołów, rozbrzmiewający przy narodzeniu Jezusa (Gloria in excelsis Deo), podjął i Kościół, układając z niego swój hymn, odmawiany lub śpiewany, podczas niedzielnych i świątecznych Eucharystii.

KOŚCIÓŁ WSPOMINAJĄC WYDARZENIE BOŻEGO NARODZENIA ŚWIĘTUJE NIE TYLKO HISTORYCZNĄ PAMIĄTKĘ FAKTU NARODZIN PANA JEZUSA PRZED DWOMA TYSIĄCAMI LAT, ALE MISTERIUM, KTÓRE TRWA. I do którego każdy może się przyłączyć.

s. Alicja Rutkowska CHR