Bieszczadzkie kapliczki…

Z cyklu „bieszczadzkie kapliczki” dziś kapliczka z Przełęczy Hyrcza nad Łopienką.
Przy starej przedwojennej drodze prowadzacej z Łopienki do Baligrodu przez Tyskową stoi urokliwa kapliczka. Warto ponieść trud marszu i odszukać ją zagubioną pośród lasu, by na chwil parę oddać się zadumie, poukładać swoje myśli.