Drukuj
Odsłony: 135

Dla zdrowego funkcjonowania lasu jako zbiorowiska wielu różnych organizmów potrzebne są drzewa obumarłe lub obumierające, z licznymi dziuplami i próchnowiskami. Zadaniem leśnictwa wielofunkcyjnego jest realizacja funkcji gospodarczych i społecznych, a także przede wszystkim utrzymanie w lesie pełnego spektrum organizmów związanych z lasem, a których miejscem życia są między innymi takie wypróchniałe pomnikowe buki.

Buk_w_lesnictwie_Polanki._Fot._Marcin_Scelina.jpg