Sprawozdanie z Rekolekcji Wielkopostnych w dniach 16-17 marca 2024 r.

 

 

W dniach 16-17 marca 2024 r. w Pustelni Złotego Lasu w Rytwinach odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla Leśników i ich rodzin. „Quo vadis homo” („Dokąd idziesz człowieku”) to hasło przewodnie wokół którego koncentrowały się nasze rozważania, w tych szczególnych dniach skupienia.

Rekolekcje poprowadził nasz duchowy opiekun ks. dr Lucjan Bielas.

W sobotę 16 marca już od godziny 11:00 w Pustelni Złotego Lasu gromadzili się wraz ze swoimi rodzinami leśnicy z różnych stron Polski.

Po walnym zebraniu stowarzyszenia im. Św. Brata Gwalberta „Przyjaźń” o godzinie 14:00 wszyscy uczestnicy rekolekcji zasiedli do obiadu przy wspólnym stole.

Właściwą część rekolekcji rozpoczęło odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy.

Rozpoczynając konferencję Ks. dr nawiązał do tematu przewodniego i zwrócił uwagę na to w jak trudnych czasach żyjemy. Obecnie większość młodych ludzi czuje się zagubiona. Młodzież jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zmiany w otaczającej nas rzeczywistości i to zagubienie przyczynia się do wielu kryzysów, trudności, dramatów. Jak wskazują badania coraz więcej młodych ludzi odchodzi od kościoła.

Następnie swoimi przemyśleniami na temat obecnego kryzysu w Kościele podzielił się z nami dr inż. Robert Głodowski prezentując bardzo wartościowy i skłaniający do głębszych refleksji artykuł.

Zwrócił w nim uwagę, że kryzys Kościoła jest faktem. Nie jest to kryzys Boga, lecz człowieka. W głównej mierze jest efektem odrzucenia przez współczesnych ludzi wszelkich wartości, autorytetów, a przede wszystkim Boga.

Sekularyzacja, relatywizm, obojętność to trzy najważniejsze czynniki pogłębiające ten proces. Kryzys w Kościele jest nierozerwalnie związany z problemami rodziny, które sprawiają, że młodzi ludzie odpowiedzi na ważne pytania szukają w wirtualnym świecie Internetu gdzie czyha na nich wiele pułapek. Problemów rodziny nie jest w stanie rozwiązać ani Kościół ani szkoła.

Promowanie w niemal wszystkich sferach życia świeckich zwyczajów, które w praktyce wypierają obrzędy religijne prowadzi zwłaszcza w młodszej części społeczeństwa do zaniku potrzeby wykonywania praktyk religijnych i de facto do wyrzucenia religii z życia.

Kryzys to trudny czas, po którym możemy pójść w kierunku cudownej przemiany lub też wszystko może obrócić się w katastrofę. Niekorzystne procesy mające wpływ na kryzys Kościoła będą trudne do odwrócenia, ale mimo to musimy z nadzieją i ufnością zwrócić się ku Bogu, uznać go za fundament naszego życia oraz postawić Go w centrum naszych myśli, spraw i działań.

Dalszą część rekolekcji poprowadził ks. Dr Lucjan Bielas.

W dobie zagrożenia życia rodzinnego Ks. dr swoje rozważania skoncentrował wokół Świętej Rodziny. Przytoczył przykład Św. Józefa czyli człowieka, który wziął na siebie odpowiedzialność za rodzinę będąc głęboko osadzonym w Bogu. Józef jest nierozerwalnie związany z Jezusem i Maryją. Wszystkie ogniwa tej rodziny spaja Bóg.

Ks. dr zwrócił uwagę na sakrament małżeństwa i na jego istotność. Stanowi on fundamentem, który daje siłę rodzinie i pozwala jej przetrwać wszelkie trudne momenty. Zwrócił również uwagę na wierność na wszystkich polach oraz zaufanie do Boga, które powinny cechować małżonków. To właśnie ta wierność i zaufanie pomogła Św. Józefowi przetrwać próbę, na którą został wystawiony.

Tradycyjnie już w trakcie rekolekcji jej uczestnicy mieli możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty.

Po wspólnej kolacji uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z nauką odprawionej w miejscowym Kościele, w której Ks. dr nawiązał do tematyk jaką poruszył we wcześniejszej konferencji. Przedstawił Józefa i Świętą rodzinę jako przykład do naśladowania.

Po Mszy Świętej zakończyliśmy pierwszy dzień rekolekcji Apelem Jasnogórskim oraz chwilą zadumy.

Drugi dzień skupienia rozpoczęły modlitwy poranne, a po śniadaniu swoją konferencję kontynuował ks. dr Lucjan Bielas.

Zwrócił naszą uwagę na to, że mając świadomość tego co dzieje się wokół nas winniśmy pracować nad tym na co mamy wpływ. Zachęcił nas do zgłębiania wiedzy o życiu Świętej rodziny oraz do czerpania z niej przykładu i natchnienia. Przypomniał nam jak ważna jest niezachwiana, bezinteresowna wiara i ufność pokładana w Bogu.

Następnie o godzinie 10:30 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej odprawionej w kościele i Gorzkich Żalach.

Rekolekcje zakończył wspólny obiad. O godzinie 13:00 uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów.

Opracował: Paweł Ziobroń